Ik neem alle aspecten voor mijn rekening,
maar beslis steeds in overleg met u 

Van de keuze van de foto’s en de begeleidende tekst tot de prijsonderhandelingen neemt Caroline u alle zorgen uit handen.

Een "persoonlijke aanpak", dat is de visie van 1st Quality.  We vertegenwoordigen uw eigendom met kennis van zaken en adviseren u, net alsof het onze eigendom betreft.

We stippelen het individueel "plan van aanpak" uit en overleggen alle stappen in het verkoopproces samen met u.  

Op het moment dat we de "geschikte" kandidaat-koper gevonden hebben, bespreken we het voorstel dat op tafel ligt. 

Ons uitgangspunt: een gezonde "deal" waarbij alle partijen zich erkend en gehoord voelen.

Daarna starten we de opmaak van het compromis dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan beide aangestelde Notariaten. Zodra alle partijen het eensgezind zijn over de inhoud, kunnen we overgaan tot ondertekening.

U wordt dan samen met de koper uitgenodigd op ons thuiskantoor waar de ondertekening kan plaatsvinden in een aangenaam, rustgevend & persoonlijk kader.

Uiteraard stopt onze begeleiding niet bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst. Voor het verlijden van de notariële akte controleren we samen de opleveringsafspraken, organiseren we de sleuteloverdracht én zetten we de meterstanden over.